Het kindsdeel in een erfenis is het gedeelte van de nalatenschap van één van de ouders waar de kinderen op grond van de wet of op grond van een testament recht op hebben. Het kindsdeel dient onderscheiden te worden van de legitieme portie.

Over het kindsdeel en het opeisen van het kindsdeel worden veel vragen gesteld aan erfrechtadvocaten. De meest gestelde vragen over het kindsdeel beantwoorden wij hier.

Top 10 meest gestelde vragen over het kindsdeel

  1. Wat is het kindsdeel eigenlijk?
  2. Heb ik ook een kindsdeel in de erfenis als ik ben onterfd?
  3. Wat is het verschil tussen een kindsdeel en de legitieme portie?
  4. De berekening van het kindsdeel: hoe werkt dat?
  5. Wanneer kan ik het kindsdeel opeisen?
  6. Moet ik erfbelasting betalen over mijn kindsdeel?
  7. Kan ik beslag leggen voor mijn kindsdeel?
  8. Wat hebben wilsrechten te maken met het kindsdeel?
  9. De berekening van het kindsdeel: welke rol speelt het huwelijksvermogensrecht?
  10. Van welke waarde wordt uitgegaan bij berekening van het kindsdeel?

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.

Meest gestelde vragen

Advocaaterfrecht