In de wet staan regels opgenomen over de wijze waarop een erfenis vererft. Een testament is een door de notaris opgesteld document waarmee van het wettelijke erfrecht kan worden afgeweken. Erfrechtadvocaten hebben vaak te maken met het testament zoals dat door de overledene is opgesteld. In een testament kan onder andere worden bepaald wie de erfgenaam, legataris of legitimaris is, maar ook hoe de erfenis moet worden afgewikkeld en verdeeld. Het testament kan bepalen of iemand een legaat krijgt of dat een kind enkel recht heeft op de legitieme portie (legitimaris). Ook kan in een testament een executeur en/of afwikkelingsbewindvoerder worden benoemd. De meest gestelde vragen aan een erfrechtadvocaat over het testament vindt u hier.

 

Top 10 meest gestelde vragen over het testament

  1. Mijn ouder heeft een uitsluitingsclausule opgenomen in zijn/haar testament. Kan ik met mijn echtgenoot andere afspraken over de erfenis maken?
  2. Welke mogelijkheden zijn er na ontvangst van een erfenis of schenking waarop een uitsluitingsclausule rust?
  3. Kan een kind of echtgenoot in een testament onterfd worden?
  4. Zijn stiefkinderen in het erfrecht gelijk aan eigen kinderen?
  5. Hoe word je erfgenaam van een erfenis?
  6. Erft een stiefkind als er geen testament is?
  7. Wat moet er in een testament worden opgenomen om een stiefkind te laten erven?
  8. Wat zijn de mogelijkheden als een testament onduidelijk is?
  9. Wat betekent het als er in het testament een executeur (voorheen: executeur-testamentair) is benoemd?
  10. Op welke gronden kan een testament worden aangevochten?

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.

Meest gestelde vragen

Advocaaterfrecht