De kantonrechter heeft belangrijke taken als het gaat om nalatenschappen. In sommige gevallen is hij toezichthouder, in sommige gevallen moet hij beslissingen over erfenissen nemen. De hoofdregel in de wet is dat de rechtbank (sector civiel) de bevoegde rechter is, tenzij anders is bepaald. In de wettelijke bepalingen die gaan over het erfrecht is heel vaak bepaald dat de kantonrechter bevoegd is beslissingen te nemen over nalatenschappen. De erfrechtadvocaat komt de kantonrechter in de praktijk dan ook vaak tegen. De meeste gestelde vragen over de kantonrechter en de erfenis vindt u hier.

 

TOP 10 MEEST GESTELDE VRAGEN OVER DE KANTONRECHTER EN DE ERFENIS

  1. Wat is de Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter?
  2. Wat is de rol van de kantonrechter bij de wettelijke verdeling?
  3. Welke taken heeft de kantonrechter bij het (benificiair) aanvaarden van de nalatenschap?
  4. Welke beslissingen kan de kantonrechter nemen als er een executeur (voorheen: executeur testamentair) is?
  5. Als de nalatenschap vereffend moet worden, welke taken heeft de kantonrechter dan?
  6. Wat kan de kantonrechter beslissen over de wilsrechten en de andere wettelijke rechten?
  7. Heeft de kantonrechter een rol bij de verdeling van de erfenis?
  8. Welke taak heeft de kantonrechter bij het totstandkomen van de boedelbeschrijving?
  9. Als in een testament een bewind is opgenomen, welke beslissingen kan de kantonrechter dan moeten nemen?
  10. Als in een testament een executeur-afwikkelingsbewindvoerder is benoemd, wat kan de kantonrechter dan beslissen over het afwikkelingsbewind?

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.

Meest gestelde vragen

Advocaaterfrecht