Helaas is het aan de orde van de dag dat erfrechtadvocaten in actie moeten komen als na een overlijden blijkt dat het vermogen van de overledene is verdwenen. Ook moeten erfrechtadvocaten opkomen voor hen die ten onrechte beschuldigd worden van het de erflater afhandig maken van vermogen. Of wat te denken van de erfgenaam die na het overlijden een gedeelte van de erfenis achterhoudt? De belangrijkste vragen die aan advocaten erfrecht worden gesteld over financieel ouderenmisbruik, het terugdraaien van schenkingen, het geven of vragen van rekening en verantwoording, hoe te voorkomen verdacht te worden van financieel misbruik, hoe je aan informatie komt over de erfenis en de tijdens leven gedane transacties, wat te doen als er een vermoeden is van verzwijgen van vermogen na overlijden, wat de rol van de executeur of vereffenaar is en wat de erfrechtadvocaat kan doen om verdwenen vermogen terug in de nalatenschap te krijgen, leest u hier. Uiteraard met de antwoorden van de experts op het gebied van het reconstrueren van de erfenis.

 

Top 10 meest gestelde vragen over uit de erfenis verdwenen vermogen

  1. Ik vermoed financieel misbruik tijdens leven. Wat kan een erfrechtadvocaat voor mij doen?
  2. Na overlijden vermoed ik dubieuze transacties/financieel misbruik. Hoe kom ik aan informatie?
  3. Hoe zit het met rekening en verantwoording over het vermogen van erflater tijdens leven en na het overlijden?
  4. Welke middelen heeft de erfrechtadvocaat om verdwenen vermogen terug in de nalatenschap te krijgen?
  5. Wat zijn de mogelijkheden als gesteld wordt dat het vermogen is weggeschonken?
  6. Hoe voorkom ik dat ik verdacht word van het laten verdwijnen van vermogen?
  7. Wat kan de executeur (voorheen: executeur-testamentair) of vereffenaar van de nalatenschap doen bij uit de erfenis verdwenen vermogen?
  8. Wat is eraan te doen als ik vermoed dan één van de andere erfgenamen vermogensbestanddelen van de erfenis achterhoudt?
  9. Welke strafrechtelijke gevolgen (naast de erfrechtelijke gevolgen) kan het laten verdwijnen van vermogen (tijdens leven of na het overlijden) hebben?
  10. Wie heeft ten opzichte van wie recht op informatie over de nalatenschap of over het vermogen tijdens leven? Hoe zit het met buitenlands vermogen en de verplichtingen van Nederlandse banken?

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.

Meest gestelde vragen

Advocaaterfrecht