Als een nalatenschap door één of meer erfgenamen beneficiair is aanvaard, dan moet de nalatenschap in beginsel worden vereffend. Een nalatenschap moet ook worden vereffend als de rechtbank een vereffenaar heeft benoemd. Wat houdt de vereffening van een nalatenschap in? Tijdens de vereffing wordt de nalatenschap beheerd en wordt de erfenis klaar gemaakt voor verdeling. Een belangrijk onderdeel van de vereffening is het betalen van schuldeisers van de nalatenschap.

Een erfrechtadvocaat kan u helpen als u betrokken bent bij een vereffening in uw hoedanigheid van erfgenaam, schuldeiser of vereffenaar. Ook kan een erfrechtadvocaat als vereffenaar door de rechtbank worden benoemd. De meest gestelde vragen over de vereffening van een nalatenschap treft u hieronder aan.

Top 10 meest gestelde vragen over de vereffening van een nalatenschap

  1. Wanneer wordt een nalatenschap vereffend?
  2. Wat houdt de vereffening van een nalatenschap in?
  3. Wie moet de nalatenschap vereffenen?
  4. Hoe word je vereffenaar?
  5. Wanneer benoemt de rechtbank een vereffenaar?
  6. Welke rechten en plichten heeft een vereffenaar?
  7. Wat zijn de taken van een vereffenaar?
  8. Mag een vereffenaar de nalatenschap ook verdelen?
  9. Wanneer is de vereffening klaar?
  10. Wie betaalt de vereffenaar?

Meest gestelde vragen

Advocaaterfrecht