Als er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn: het wettelijk erfrecht. De wet bepaalt dat in eerste instantie de echtgenoot en de kinderen de erfgenamen zijn. Zijn er geen echtgenoot en kinderen dan zijn volgens het wettelijk erfrecht de ouders en broers en zussen de erfgenamen.

De wet kent allerlei regels over wie er erfgenamen zijn, het “versterferfrecht”. De meest gestelde vragen over wie er op grond van de wet recht hebben op (een deel van) de nalatenschap, vindt u hier.

Top 10 meest gestelde vragen over het wettelijk erfrecht

  1. Wie erft er volgens het wettelijk erfrecht?
  2. Wanneer is sprake van plaatsvervulling in het erfrecht?
  3. Hoeveel krijgen de erfgenamen van de erfenis op grond van het wettelijk erfrecht?
  4. Wat is de wettelijke verdeling?
  5. Kan het wettelijk erfrecht van toepassing zijn als er ook een testament is?
  6. Kan een ouder een kind onterven?
  7. Kan een echtgenoot zijn wederhelft onterven?
  8. Wat zijn wilsrechten precies?
  9. Gelden er in het erfrecht andere regels voor mijn kinderen dan voor mijn stiefkinderen?
  10. Welke rechten hebben de kinderen bij de wettelijke verdeling?

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.

Meest gestelde vragen

Advocaaterfrecht