Loon van de executeur

De erflater kan bepalen dat de executeur op grond van een bepaald uurtarief betaald krijgt. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval als een advocaat erfrecht of notaris tot executeur wordt benoemd. Iemand kan in zijn testament ook een totaalbedrag opnemen als salaris voor de executeur. Ook kan de testateur bepalen dat de executeur geen loon krijgt. Als er niets in het testament is geregeld, bepaalt de wet wat het salaris van de executeur is. De executeur krijgt dan 1% van de waarde van het vermogen van de erflater. Als peildatum wordt de sterfdatum gehanteerd. Als er meerdere executeurs zijn, moeten zij het salaris delen.

Als een executeur wordt ontslagen in een procedure en aan die executeur was geen loon toegekend in het testament, kan de kantonrechter een voorziening treffen voor zijn opvolger. De kantonrechter kan dan bepalen dat die executeur alsnog loon wordt toegekend. Vaak is de opvolgend executeur een professional, bijvoorbeeld een erfrechtadvocaat of een notaris.

Kosten van de executeur

Van loon moet onderscheiden worden de kosten die de executeur heeft gemaakt. In redelijkheid gemaakte kosten komen voor vergoeding uit de nalatenschap in aanmerking. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor advocaatkosten. Het kan zijn dat de executeur in een gerechtelijke procedure wordt betrokken. Als hij daarvoor een advocaat erfrecht inschakelt, zullen de in redelijkheid door deze erfrechtadvocaat gemaakte kosten uit de nalatenschap betaald worden. Dit geldt ook als er geen procedure is, maar er een ingewikkelde kwestie speelt waarbij de hulp van een erfrechtadvocaat nodig is.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.