Welke informatie heeft de executeur nodig?

De executeur zou eigenlijk over de gehele administratie moeten beschikken om zijn taak uit te voeren. Daarbij valt te denken aan onder andere (maar niet uitsluitend) de navolgende stukken:

 • Bankafschriften;
 • Belastingaangiftes van de laatste jaren;
 • Belastingaanslagen van de laatste jaren;
 • WOZ aanslag;
 • Hypotheekoverzicht;
 • Huurovereenkomst;
 • Huwelijkse voorwaarden / samenlevingsovereenkomst;
 • Inkomensspecificaties en jaaropgaven;
 • Overzicht van de schulden;
 • Overzicht van waardevolle bezittingen (inboedel, auto, caravan, schilderijen etc.);
 • Jaarrekeningen (indien de overledene een ondernemer was).

Verklaring van executele

De executeur zal zijn dossier moeten vullen en informatie verzamelen. Hij zal in dat kader vaak te raden gaan bij de partner of kinderen van de overledene en de boekhouder of accountant van de overledenen.

Als er informatie opgevraagd moet worden bij bijvoorbeeld de bank en de belastingdient, dan zullen deze instanties een verklaring van executele vragen. In dit stuk staat vermeld dat u bent benoemd tot executeur, dat u de benoeming heeft aanvaard en bovendien staat erin vermeld welke bevoegdheden u heeft. Deze akte zal de executeur bij het uitoefenen van zijn taak nog vaak nodig hebben.

Wat als de erfgenamen de informatie niet geven

De banken en de belastingdienst komen doorgaans wel met informatie over de brug. Erfgenamen en derden, zijn soms wat minder scheutig met het verstrekken van informatie. Stel de executeur krijgt niet de informatie die nodig is, dan heeft de executeur soms geen andere keus dan een procedure te starten. Het is van belang dat de executeur zich in dat geval laat bijstaan door een ervaren erfrechtadvocaat, die de juiste procedure start en de vorderingen baseert op de juiste juridische grondslagen. Vaak wordt er een kort gedingprocedure gestart, maar soms valt de keuze op een bodemprocedure. Laat u hierover adviseren.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.