In beginsel kunnen twee of meer executeurs alle werkzaamheden alleen doen. Maar bij een verschil van mening beslist de kantonrechter. Het is verstandig om in een testament goed vast te leggen welke bevoegdheden twee of meer executeurs samen en/of alleen hebben, om misverstanden te voorkomen.

Daarnaast kan een erflater meer bevoegdheden aan een executeur toekennen, bijvoorbeeld de bevoegdheid om nog een executeur aan zich toe te voegen of in zijn plaats te stellen. Deze extra bevoegdheden gelden alleen als zij in het testament zijn opgenomen!

Vervanging van de executeur door de kantonrechter

Het is mogelijk dat een executeur na het overlijden van de erflater “komt te ontbreken”, bijvoorbeeld doordat de executeur al voor het overlijden van de erflater is overleden. Of doordat de executeur tijdens het beheer van de nalatenschap zelf overlijdt. Wie is dan bevoegd om de nalatenschap van de erflater te beheren? De kantonrechter is bevoegd om op verzoek van een belanghebbende een vervangende executeur te benoemen. Maar let op: de kantonrechter heeft deze bevoegdheid alleen als de erflater deze specifieke bevoegdheid heeft opgenomen in zijn testament. Is dat niet het geval, dan is de kantonrechter niet bevoegd om een vervangende executeur te benoemen. De erfgenamen zijn dan gezamenlijk bevoegd tot het beheer. Een erfrechtadvocaat kan u in een procedure bijstaan.

Een professionele executeur via NOVEX

NOVEX is een vereniging met leden die tot executeur (vroeger executeur-testamentair) kunnen worden benoemd, zoals een erfrechtadvocaat. Als u een executeur in uw testament benoemt die lid is van de NOVEX, dan zorgt deze executeur op basis van goede kennis van en ervaring in het erfrecht voor een professionele uitvoering van de toegekende executeurstaken. Advocaten Familie- & Erfrecht beschikt over een aantal erfrechtadvocaten dat lid is van NOVEX. U kunt hen tot executeur benoemen, maar u kunt uiteraard ook bij hen terecht voor vragen over het handelen van een executeur.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.