Verklaring zuivere aanvaarding

Erfgenamen zijn zich er soms niet van bewust dat zij door te handelen de nalatenschap zuiver kunnen aanvaarden, hetgeen ongemerkt verstrekkende gevolgen kan hebben. Het aanvaarden van een erfenis kan dan onbedoeld gebeuren. Als erfgenamen goederen die tot de nalatenschap behoren onttrekken aan het vermogen van de nalatenschap dan aanvaarden zij de nalatenschap zuiver. Er wordt in dat kader wel gesproken over daden van zuivere aanvaarding. Hierbij valt te denken aan het verdelen van de inboedel, het betalen van schulden en het verkopen van een woning. Als de goederen alleen emotionele waarde hebben, zoals bijvoorbeeld een fotoalbum, hoeft niet tot zuivere aanvaarding te worden geconcludeerd.

Omdat het soms heel lastig is om te bepalen wat wel en niet valt onder ‘daden van zuivere aanvaarding’ en wat niet, is het verstandig om goed advies in te winnen bij een advocaat erfrecht alvorens u tot actie overgaat. Een uitgebrachte keuze kan immers niet meer worden teruggedraaid.

Wat nu als erflater in een verpleegtehuis woonde? In dat geval moet de kamer vaak binnen een enkele dag na het overlijden al leeg worden opgeleverd. Het opslaan van de inboedel wordt doorgaans niet gezien als een daad van zuivere aanvaarding. Het weggooien van de inboedelgoederen kan daarentegen wel worden aangemerkt als een daad van zuivere aanvaarding (zeker als deze niet zijn getaxeerd). Ook het verdelen van de inboedel is een daad van zuivere aanvaarding.

Het ‘Koperen Pan arrest’

Er wordt bij de vraag of een nalatenschap zuiver is aanvaard nogal eens verwezen naar het ‘Koperen Pan Arrest’. Dit is een uitspraak over een aantal erfgenamen dat na de uitvaart gezamenlijk gaat eten bij restaurant de Koperen Pan. De kosten voor dit etentje bedroegen € 119,00 en er werd betaald met de bankpas van erflater. De discussie ontstond of door het betalen van het etentje van het banksaldo van erflater de nalatenschap zuiver was aanvaard. Hierover is tot aan de Hoge Raad geprocedeerd. Hoewel het gerechtshof nog van oordeel was dat het betalen van het etentje na het overlijden een daad van zuivere aanvaarding was, besliste de Hoge Raad uiteindelijk anders. De Hoge Raad overweegt dat moet worden gekeken naar de omstandigheden van het geval en kwam uiteindelijk tot de conclusie dat door het betalen van het etentje de nalatenschap nog niet zuiver was aanvaard.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.