Zuiver aanvaarden van een erfenis door handelen

Het is mogelijk een erfenis zuiver te aanvaarden door het verrichten van handelingen. Dit kan alleen als niet eerder een verklaring bij de rechtbank is afgelegd waarin een keuze is gemaakt. Een eenmaal gemaakte keuze is onherroepelijk. Op grond van de wet moet het gaan om handelingen waarmee er goederen aan de erfenis worden onttrokken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het verkopen van goederen van de nalatenschap of het betalen van schulden van de nalatenschap. Let op: er kan ook sprake zijn van het onttrekken van goederen van de erfenis als er goederen uit het huis van de overledene worden meegenomen.

Zuiver aanvaarden van een erfenis door het afleggen van een verklaring bij de rechtbank

Het is mogelijk de erfenis zuiver te aanvaarden door het afleggen van een verklaring bij de rechtbank, waaruit de zuivere aanvaarding blijkt. Deze verklaring kan worden ingeschreven in het boedelregister, zodat het voor iedereen duidelijk is dat de erfenis zuiver is aanvaard.

Gevolgen van het zuiver aanvaarden van de erfenis

Als erfgenaam is het goed je te realiseren dat met het zuiver aanvaarden van een erfenis alle rechten en alle verplichtingen van de overledene worden geërfd. Alle goederen komen toe aan de erfgenaam, maar ook alle schulden moeten door de erfgenamen worden voldaan. Dit geldt ook in de situatie dat de erfenis onvoldoende goederen bevat om alle schulden te kunnen voldoen.

Als de erfenis niet groot genoeg is om alle schulden te kunnen betalen, moet de erfgenaam die de erfenis zuiver heeft aanvaard de schulden betalen uit zijn eigen vermogen. Een erfgenaam hoeft niet een groter gedeelte van de schuld te betalen dan zijn deel van de erfenis. Stel: er zijn twee erfgenamen en de erfenis heeft onvoldoende goederen om een schuld te betalen dan is ieder van de erfgenamen verplicht de helft van de schuld (voor zover die niet kan worden voldaan uit de erfenis) te betalen uit zijn privé vermogen.

 De gevolgen van het zuiver aanvaarden van een erfenis kunnen heel groot zijn. Dit is zeker het geval als een erfgenaam of erfrecht advocaat zich niet realiseert dat er ook nog schulden kunnen zijn als gevolg van een eerder overlijden. Zowel bij de wettelijke verdeling als de ouderlijke boedelverdeling krijgen de kinderen een niet opeisbare vordering op de langstlevende ouder. Deze schuld wordt opeisbaar op het moment dat de langstlevende ouder overlijdt. Deze schuld moet dan uit diens erfenis worden voldaan. Als beide ouders dezelfde erfgenamen hebben is er niet veel aan de hand. In het geval de erfgenamen niet dezelfde personen zijn, kan dit heel vervelend zijn zeker in het geval de erfgenamen van de langstlevende ouder de erfenis zuiver hebben aanvaard.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.