Grondige kennis van het erfrecht, veel ervaring met de afwikkeling van erfenissen, inlevingsvermogen, betrokkenheid en een goede strategiebepaling: dat maakt een goede erfrechtadvocaat. U heeft een erfrechtadvocaat nodig en u wilt een goede, zo niet de beste. Maar wie is “de beste”? Die vraag is lastig te beantwoorden. Het antwoord zal voor een groot deel afhangen van wat u zelf prettig vindt. De een wil een erfrechtadvocaat die zich volop in zijn of haar zaak kan inleven met oog voor de emoties van partijen; de ander wil een erfrechtadvocaat met een louter zakelijke benadering.

Een goede erfrechtadvocaat heeft een aantal basiskwaliteiten. Eén ervan is grondige kennis van het erfrecht. Dat lijkt een logisch antwoord, maar niet iedereen die zich erfrechtadvocaat noemt heeft deze kennis. Kennis kan blijken uit een lidmaatschap bij de Vereniging voor Erfrecht Advocaten Nederland (www.vean.nl), maar kan ook blijken uit het feit dat een advocaat met succes een specialisatieopleiding op het gebied van erfrecht heeft gevolgd. Op het nichekantoor Advocaten Familie- & Erfrecht zijn alle advocaten werkzaam in het erfrecht en ofwel lid van de VEAN, ofwel hebben zij een specialisatieopleiding gevolgd. Zij hebben regelmatig vakinhoudelijk overleg met elkaar. Daarmee delen zij kennis en houden zij hun kennis op peil. Ze hebben een eigen Wetenschappelijk Bureau en een door de Nederlandse orde van Advocaten geaccrediteerd opleidingsinstituut FEIN, zodat zij in kennis en kunde voortdurend voorop blijven lopen.

Ervaring is ook een basiskwaliteit. Een goede erfrechtadvocaat heeft ervaring met de verschillende leerstukken binnen het erfrecht, zoals de wettelijke verdeling, de legitieme portie, de executele, de vereffening van een nalatenschap, en legt verbanden tussen deze leerstukken.

Daarnaast moet een erfrechtadvocaat zich goed kunnen bewegen in verschillende mogelijke stadia van een geschil. Wanneer is een praktische oplossing mogelijk? Leent een erfrechtelijk geschil zich voor een buitengerechtelijke oplossing? En wanneer is procederen noodzakelijk?

Tot slot heeft een goede erfrechtadvocaat oog voor de menselijke kant van een geschil over een erfenis. Vaak gaat het om familieverbanden en –systemen, waarin sprake is van “oud zeer” of een pijnlijke verstandhouding. Het is belangrijk om dat op tafel te krijgen, omdat het in voorkomend geval een belemmering kan zijn om tot een oplossing te komen. Inlevingsvermogen en betrokkenheid zijn dan ook kernkwaliteiten van een goede erfrechtadvocaat.

In z’n totaliteit heeft de beste erfrechtadvocaat een goede mix van grondige kennis en ervaring in het erfrecht, strategiebepaling, inlevingsvermogen en betrokkenheid in huis. Dat maakt hem of haar de beste!

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.