De erfrechtadvocaat komt alleen op voor de belangen van zijn cliënt

Een executeur, legataris, legitimaris, schuldeiser of erfgenaam kan de hulp van een in het erfrecht gespecialiseerde advocaat inroepen. Deze advocaat erfrecht zal alleen voor de belangen opkomen van zijn cliënt. Een erfrechtadvocaat is dus partijdig. In overleg met zijn cliënt bepaalt hij hoe de ruzie over de erfenis het best opgelost kan worden of hoe de ingewikkelde nalatenschap het best afgewikkeld kan worden. De erfrechtadvocaat handelt daarbij in het belang van zijn cliënt. Dat wil niet zeggen dat door het inschakelen van een in het erfrecht gespecialiseerde advocaat de strijd nog eens extra wordt aangewakkerd. Integendeel, een goede erfrechtadvocaat realiseert zich dat het vaak ook in het belang van de cliënt is dat op de kortst mogelijk termijn en met zo min mogelijk gedoe de afwikkeling van de nalatenschap tot stand komt.

De vereffenaar van de nalatenschap is er voor de schuldeisers én voor de erfgenamen

Een vereffenaar van een nalatenschap wordt door de rechtbank benoemd. Hij heeft als taak de belangen van de schuldeisers te behartigen, maar treedt ook in en buiten rechte op voor de erfgenamen. De vereffenaar dient dus meerdere belangen in de nalatenschapsboedel. Je zou kunnen zeggen dat de vereffenaar in die zin dus onpartijdig is. De vereffenaar moet handelen als een goed vereffenaar, wat inhoudt dat hij steeds de beste beslissing moet nemen in het belang van de gehele erfenis.

De erfrechtadvocaat kan ook vereffenaar zijn

Het komt vaak voor dat de rechtbank een erfrechtadvocaat tot vereffenaar benoemt. In die nalatenschap treedt de advocaat dan niet op in zijn hoedanigheid van advocaat maar in zijn hoedanigheid van vereffenaar van de erfenis. Een goede erfrechtadvocaat wordt door de rechtbank gevraagd om vereffenaar te zijn, gezien zijn specifieke kennis van het erfrecht en zijn ervaring bij het afwikkelen van nalatenschappen.

Advocaat van de vereffenaar

Het kan zijn dat een vereffenaar bijgestaan moet worden door een advocaat. Dit is bijvoorbeeld zo als er geprocedeerd moet worden bij de rechtbank. Het kan zo zijn dat de vereffenaar van de nalatenschap een geschil heeft met een schuldeiser van de nalatenschap. De erfrechtadvocaat staat de vereffenaar dan bij, net zoals hij bijvoorbeeld een executeur kan bijstaan. De vereffenaar is dan de cliënt van de advocaat erfrecht.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.