Achtergrond legitieme portie

Volgens het Nederlandse recht hebben kinderen een bijzondere positie in het erfrecht. Een kind kan via een testament van zijn ouder wel onterfd worden, maar de wet bepaalt dat het kind dan zijn legitieme portie behoudt. De legitieme portie is een dwingende aanspraak, mits u er als kind tijdig aanspraak op maakt.

Wat houdt de legitieme portie in

De legitieme portie is een geldvordering op de erfgenamen of de langstlevende. U wordt als legitimaris schuldeiser van de nalatenschap. U mag als kind geen aanspraak maken op goederen uit de nalatenschap. De legitieme portie bedraagt in geld de helft van wat u op grond van de wet zou hebben gekregen als uw ouder geen testament zou hebben gemaakt.

Termijn om aanspraak te maken op legitieme portie

U dient uw legitieme portie actief en binnen vijf jaar na het overlijden op te eisen. Wordt door de erfgenamen of de langstlevende aan u een (redelijke) termijn gesteld om uw keuze eerder te maken, dan dient u er rekening mee te houden dat de vijfjaarstermijn tot die termijn wordt verkort. Laat u de termijn verstrijken, dan bent u te laat en is uw kans op de legitieme portie verkeken.

Legitieme portie niet opeisbaar

Als een langstlevende-regeling zoals de wettelijke verdeling of de ouderlijke boedelverdeling van toepassing is, kunt u de legitieme portie pas uitgekeerd krijgen na het overlijden van de langstlevende (als het geld er nog is). Eerder is mogelijk als deze langstlevende failliet is verklaard of in de schuldsanering terecht is gekomen. U vindt de antwoorden op de “10 meest gestelde vragen over de legitieme portie” van Advocaten Familie- & Erfrecht.

Verschil kindsdeel – legitieme portie

Het kindsdeel is de term voor uw erfdeel als erfgenaam in de nalatenschap van uw ouder. Het kindsdeel is aan de orde als een langstlevende-regeling in de vorm van de wettelijke verdeling of ouderlijke boedelverdeling van toepassing is. Lees ook het artikel “De zeven belangrijkste vragen over de wettelijke verdeling” van Advocaten Familie- & Erfrecht.

Het kindsdeel is net als de legitieme portie een geldvordering die in principe pas opeisbaar is bij overlijden, faillissement of schuldsanering van de langstlevende. Het kindsdeel geeft geen recht op goederen, hoewel er bij de wettelijke verdeling wel sprake kan zijn van wilsrechten die een aanspraak op goederen mogelijk kunnen maken.

Het kindsdeel verschilt in omvang en berekening aanzienlijk van de legitieme portie. Zo spelen schenkingen die de ouder tijdens leven heeft gedaan, een grote rol bij de berekening van de legitieme portie. Het kindsdeel kan op haar beurt bij testament worden vergroot en verkleind en het kan u ontnomen worden. Deze vrijheid heeft uw ouder dus wel bij uw kindsdeel maar niet bij uw legitieme portie. Vaak zijn de berekeningen ingewikkeld zodat het verstandig is juridisch advies van een advocaat erfrecht in te winnen.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.