In beginsel kunt u uw kindsdeel pas opeisen als de langslevende is overleden, als de langstlevende ouder in staat van faillissement verkeerd of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is. Het kan zijn dat de overledene in zijn testament van dit uitgangspunt is afgeweken en een aantal andere situaties heeft benoemd die uw kindsdeel opeisbaar maken. Het opeisen van het kindsdeel kan dan eerder.

Eerder uitkeren kindsdeel kan

In de wet is geen enkele bepaling te vinden die de langslevende verbiedt om de kindsdelen eerder uit te keren dan op de dag dat de vorderingen opeisbaar zijn. De langstlevende kan dan ook de kindsdelen eerder uitbetalen.

Actio Pauliana

Wel willen wij u erop wijzen dat deze transactie onder omstandigheden vernietigbaar kan zijn. Het kindsdeel is een schuld in de nalatenschap van de langslevende. Door het kindsdeel te betalen, lost de langstlevende een schuld af. Op het moment dat de langslevende weet dat daarmee andere schuldeisers benadeeld worden, kan de transactie paulineus zijn.

De andere schuldeisers kunnen dan met een beroep op de actio pauliana de rechter vragen om de rechtshandeling (in dit geval de betaling) te vernietigen. Een vernietiging werkt terug tot het tijdstip waarop de rechtshandeling heeft plaatsgevonden. Als de rechtshandeling wordt vernietigd, dan zal het kindsdeel terugbetaald moeten worden. Denk in dat kader aan de volgende situatie:

Een voorbeeld:

Vader is overleden in 2011 met achterlating van een echtgenote en twee kinderen. Beide kinderen hebben een niet opeisbare vordering van € 50.000,00. Moeder heeft sinds het overlijden met één kind nog wel contact en met het andere niet. Twee weken voor het overlijden betaalt moeder aan het kind waar zij nog veel contact mee heeft het kindsdeel. Na het overlijden van moeder blijkt dat haar vermogen nog slechts € 36,00 bedraagt.

Het tweede kind is door deze transactie benadeeld en zou een beroep kunnen doen op vernietiging van de transactie.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.