Uitsluitingsclausule in testament

Zeer regelmatig wordt er in een testament of bij een schenking een uitsluitingsclausule opgenomen. Een uitsluitingsclausule is een clausule die erop ziet dat de erfenis alleen aan de eigen kinderen (en dus hier ook aan de echtgenote van de kinderen) toekomt.

Ouders sluiten vaak de koude kant van de familie uit. Zij bepalen in hun testament dat hetgeen via dat testament wordt verkregen, niet zal vallen in enige gemeenschap van goederen of niet zal vallen onder een finaal verrekenbeding zoals dit kan worden opgenomen in de huwelijksvoorwaarden. Met het opnemen van een dergelijke privéclausule proberen ouders dan te bewerkstelligen dat de erfenis die kinderen van hun ontvangen privé blijft en dat zij deze niet hoeven te delen met hun (ex)-echtgenoot bijvoorbeeld in het geval van een echtscheiding.

Uitsluitingsclausule bij een schenking

Ook bij het doen van een schenking wordt vaak een uitsluitingsclausule opgenomen. Als bijvoorbeeld een ouder wil dat de schenking niet in enige gemeenschap van goederen of onder een finaal verrekenbeding valt, dient een privéclausule te worden opgenomen. Het is belangrijk dat de uitsluitingsclausule wordt opgenomen bij de schenking. Dit kan bijvoorbeeld al door bij de bankoverschrijving te vermelden dat er een uitsluitingsclausule bij de schenking geldt. Ook is het mogelijk de schenking vast te leggen in een notariële akte waarin een privéclausule is opgenomen.

Welke mogelijkheden zijn er na ontvangst van een erfenis of schenking waarop een uitsluitingsclausule rust?

Betekent de beslissing van bijvoorbeeld ouders om een uitsluitingsclausule op te nemen nu dat je je partner niet kan laten meeprofiteren van de ontvangen nalatenschap of schenking? Nee, dit is niet altijd het geval.

Een beroep op een privéclausule komt veelal voor in de situatie dat er sprake is van een echtscheiding. Op dat moment is er een belang om het privévermogen te kunnen definiëren.

Uiteraard is het zo dat de ontvanger van de erfenis of schenking zelf kan bepalen wat hij met zijn privévermogen doet. Het is zeer wel mogelijk om via een testament de andere echtgenoot in het geval van overlijden tot erfgenaam te benoemen. In dat geval krijgt deze echtgenoot de beschikking over het geld dat oorspronkelijk uit de erfenis of schenking is verkregen.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.