Hoe word je erfgenaam van een erfenis?

Er zijn twee manieren waarop je erfgenaam van een erfenis kunt worden. Allereerst is het mogelijk dat je op grond van de wet erfgenaam van een erfenis bent. In de wet staan vier groepen opgenomen die een nalatenschap kunnen erven. Deze groepen volgen elkaar op. Daarnaast kan iemand in een testament tot erfgenaam worden benoemd. Welke mogelijkheden zijn er voor stiefkinderen? En zijn deze gelijk aan de mogelijkheden voor kinderen?

De eerste groep bestaat uit de echtgenoot (en geregistreerd partners) en de kinderen van erflater. In de eerste groep zitten kort gezegd de leden van het gezin van erflater.  Als er in de eerste groep niemand aanwezig is, wordt gekeken naar de tweede groep. De tweede groep bestaat uit de leden van het gezin waaruit erflater komt. In de tweede groep zitten aldus de ouders van de erflater en de broers en zussen van erflater. De derde groep bestaat vervolgens uit de grootouders van erflater en in de vierde groep zitten de overgrootouders van erflater. Aan de hand van deze groepen kan de vererving van een erfenis op grond van de wet worden bepaald.

Op grond van de wet is het mogelijk dat  het wettelijke erfrecht kan iemand erfgenaam worden vanwege plaatsvervulling. Dat wil zeggen dat die erfgenaam als het ware in de plaats komt van de oorspronkelijke erfgenaam die al overleden is.

Erft een stiefkind als er geen testament is?

Als er geen testament is, worden de echtgenoot en de kinderen van erflater als eerste tot de nalatenschap van erflater geroepen (groep 1).  Stiefkinderen zijn op grond van de wet niet gelijk aan kinderen. Wel kun je stiefkinderen op eenzelfde manier als kinderen meedelen in de erfenis. Hiervoor moet een testament worden gemaakt.

Wat moet er in een testament worden opgenomen om een stiefkind te laten erven?

In een testament kan worden vastgelegd dat stiefkinderen op dezelfde wijze als de kinderen moeten worden behandeld. Met het maken van een testament kan worden afgeweken van de erfgenamen die op grond van de wet tot een nalatenschap worden geroepen. In een testament is het mogelijk om stiefkinderen tot erfgenaam te benoemen en te bepalen dat zij op dezelfde wijze als kinderen erfgenaam van de erfenis zijn.

Ook is het mogelijk om in een testament personen die op grond van de wet erfgenaam van de erfenis zouden zijn te onterven of andere erfgenamen van de erfenis te benoemen.

Kort en goed, stiefkinderen zijn in het erfrecht niet automatisch gelijk aan kinderen. Wel kun je via het opstellen van een testament ervoor zorgen dat de stiefkinderen ook erfgenaam van de nalatenschap worden en dat zij dezelfde rechten en plichten krijgen als de kinderen.

Wil je weten wat je moet doen als een stiefkind ten onrechte als erfgenaam is benoemd. Lees dan: Wat als een testament onduidelijk is?.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.