Verdeling van de erfenis zonder de rechter

Als er een verschil van inzicht is over de verdeling van de nalatenschap is het lang niet altijd nodig dat een rechter een oordeel geeft. Met behulp van een advocaat erfrecht (in de rol van advocaat of in de rol van nalatenschapsmediator) wordt vaak een oplossing bereikt zodat zonder bemoeienis van de rechter de erfenis verdeeld kan worden. Soms lukt het niet de nalatenschap te verdelen zonder rechterlijk oordeel.

 

Verdeling van de erfenis: heeft de kantonrechter een rol?

Het uitgangspunt is dat een procedure over de verdeling van de nalatenschap gevoerd moet worden bij de rechtbank en niet bij de kantonrechter. De hoofdregel in de wet is immers dat de rechtbank bevoegd is, tenzij er een uitzondering is die bepaalt dat de kantonrechter over de zaak mag oordelen. Zo’n uitzondering maakt de wet niet bij de verdeling van de erfenis. Erfgenamen kunnen in sommige gevallen wel in onderling overleg afspreken dat de kantonrechter over de verdeling mag beslissen. Sommige kantonrechters vinden ook dat zij wel bevoegd zijn als het gaat om nalatenschappen tot € 25.000,00 omdat zij ook mogen beslissen over vorderingen die dat bedrag niet te boven gaan. Dit standpunt lijkt juridisch niet juist. De Rechtspraak is op de website van de Rechtspraak niet altijd even duidelijk over de bevoegheid van de rechter bij de verdeling van nalatenschappen. In het verleden leek het erop dat op die website aangestuurd werd op verdeling van de nalatenschap bij de kantonrechter tot een bepaald maximum, terwijl in een andere periode de website vermeldt dat een verdeling soms ook in een spoedprocedure (kort geding) kan. Dit is onjuist. Er kunnen wel spoedbeslissingen genomen worden over een erfenis (een erfrechtadvocaat kan hiervoor een dagvaarding maken) maar de verdeling van de erfenis zelf, kan niet in een kortgedingprocedure. Voor de verdeling van de erfenis bij de rechter dienen erfgenamen een advocaat erfrecht in te schakelen.