De wet schrijft voor dat bij bepaalde formaliteiten een rechter betrokken moet zijn. In het kader van de toezichthoudende taak kan de kantonrechter of de rechter-commissaris een rol vervullen in de vorm van het geven van een aanwijzing. De wet bepaalt dat de vereffenaar alle gewenste inlichtingen aan de kantonrechter geeft en dat de vereffenaar verplicht is de aanwijzing van de kantonrechter of de rechter-commissaris te volgen. De vereffenaar maar ook een belanghebbende (bijvoorbeeld een schuldeiser of een erfgenaam) kan de kantonrechter of de rechter-commissaris op de hoogte stellen van feiten of omstandigheden die kunnen leiden tot het geven van een aanwijzing aan de vereffenaar door de kantonrechter of de rechter-commissaris. Dit is een discretionaire bevoegdheid van de kantonrechter of de rechter-commissaris; hij is daar dus niet toe verplicht. Ook komt de kantonrechter of de rechter-commissaris in beeld als belanghebbenden het niet eens zijn met de verkoop van bepaalde goederen van de erfenis. De rechter neemt daarover dan een beslissing.

Als een belanghebbende bij de rechter in verzet komt tegen de rekening en verantwoording en/of de uitdelingslijst, dan wordt daar door rechter over geoordeeld. Daarna is de uitdelingslijst verbindend en kan de vereffenaar de schulden van de nalatenschap voldoen. Daarna is de vereffening klaar en eindigt ook de rol van de kantonrechter of rechter-commissaris. Als er meerdere erfgenamen zijn, zullen zijn overgaan tot verdeling van de erfenis. Als er één erfgenaam is, zal de erfenis aan die erfgenaam ter beschikking worden gesteld.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.