Lichte vereffening van de nalatenschap

Is de nalatenschap door een of meer erfgenamen beneficiair is aanvaard, dan zijn de erfgenamen gezamenlijk vereffenaar en is sprake van een lichte vereffening. In de Richtlijnen Vereffening nalatenschappen die de rechtspraak heeft ontwikkeld is een stappenplan voor de lichte vereffening ontwikkeld. In de lichte vereffening moeten de erfgenamen-vereffenaars het gewone beheer van de nalatenschap voor hun rekening nemen, zoals het onderhoud en behoud van goederen en het opzeggen van de huur en abonnementen. De vereffenaars moeten een boedelbeschrijving opstellen en uitkeringen doen aan de schuldeisers. Er is geen verplichting om schuldeisers (openlijk) op te roepen, om een lijst met bekende vorderingen neer te leggen en om een uitdelingslijst te deponeren. Is er een positieve nalatenschap en kunnen alle schulden worden betaald? Dan eindigt de vereffening daarmee. De erfgenamen-vereffenaars hoeven daarvoor niet naar de kantonrechter. Het overschot verdelen de erfgenamen onder elkaar: de verdeling van de erfenis is dan afgerond.

Is er een negatieve nalatenschap dan moeten de erfgenamen-vereffenaars dit zo spoedig mogelijk melden bij de kantonrechter. De kantonrechter heeft dan de mogelijkheid om de lichte vereffening te verzwaren, waardoor alsnog verplichtingen ontstaan om de schuldeisers openlijk op te roepen, om de lijst met erkende en betwiste vorderingen neer te leggen en om de rekening en verantwoording en de uitdelingslijst neer te leggen en bekend te maken.

Zware vereffening van de nalatenschap

Er is sprake van een zware vereffening als de rechtbank een vereffenaar heeft benoemd of als de lichte vereffening (na beneficiaire aanvaarding) is verzwaard door de kantonrechter. De taken van de vereffenaar in de zware vereffening zijn opgesomd onder de vraag “Wat zijn de taken van een vereffenaar en wanneer is de vereffening klaar?”

De kantonrechter kan de zware vereffening verlichten als alle schulden zijn voldaan of wanneer de kantonrechter daarvoor een vrijstelling verleent. Een schuldeiser kan bezwaar maken tegen een vrijstelling. Slaagt het bezwaar, dan vindt alsnog een zware vereffening van de nalatenschap plaats.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.