Bent u erfgenaam op grond van een testament of de wet, dan kunt u de erfenis:

 • zuiver aanvaarden;
 • beneficiair aanvaarden (ook wel: aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving); of
 • verwerpen.

De keuze die u maakt geldt voor uw gehele erfdeel.

Keuzes

Zuivere aanvaarding kan op drie verschillende manieren en wel door:

 • het afleggen van een schriftelijke verklaring bij de griffie van de rechtbank of via een notaris;
 • uw gedrag (u verkoopt of bezwaart goederen van de nalatenschap, of onttrekt goederen van de nalatenschap op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers;
 • het laten verlopen van een door de kantonrechter gestelde (al dan niet verlengde) termijn.

Beneficiaire aanvaarding kan door:

 • het afleggen van een schriftelijke verklaring bij de griffie van de rechtbank;
 • het feit dat een andere erfgenaam beneficiair heeft aanvaard. U wordt dan geacht eveneens beneficiair te hebben aanvaard, tenzij u alsnog zuiver aanvaard of verwerpt:
  • binnen drie maanden nadat u bekend werd met de beneficiaire aanvaarding, óf
  • binnen een door de kantonrechter gestelde (al dan niet verlengde) termijn.

Verwerping kan enkel door:

 • het afleggen van een schriftelijke verklaring bij de griffie van de rechtbank of via een notaris.

Keuzes van een wettelijke vertegenwoordiger

Bent u wettelijk vertegenwoordiger van een erfgenaam, dan:

 • kunt u niet zuiver aanvaarden behoeft u voor een verwerping een machtiging van de kantonrechter;
 • dient u binnen drie maanden vanaf het moment dat de nalatenschap (of een deel daarvan) de erfgenaam toekomt, de verklaring van beneficiaire aanvaarding of verwerping af te leggen. Deze termijn kan overigens worden verlengd door de kantonrechter;
 • aanvaardt u beneficiair door het laten verstrijken van voormelde (al dan niet verlengde) termijn.

Welke rechtbank

De verklaring van aanvaarding of verwerping dient te worden afgelegd bij de griffie van de rechtbank van het zogeheten ‘sterfhuis’ van de overledene. De wet bedoelt hiermee de laatste woonplaats van de overledene.

Kosten

De verklaring wordt ingeschreven in het boedelregister van de rechtbank. De kosten (‘griffierechten’) hiervoor zijn € 130,00 (tarief 2020) per verklaring.

Tip

Willen meerdere erfgenamen dezelfde nalatenschap aanvaarden of verwerpen, dan kan griffierecht bespaard worden. De verklaringen dienen dan gezamenlijk te worden ingestuurd of ingeleverd/afgelegd. Er is dan slechts eenmalig griffierecht verschuldigd, tenzij niet alle erfgenamen dezelfde keuze maken.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.