Een erfrechtadvocaat werkt in de nalatenschappen die bij hem in behandeling zijn vaak met het testament van erflater. Uiteraard dient de erfrechtadvocaat zich ervan te verzekeren dat hij het laatste testament van erflater in zijn bezit heeft. De erfrechtadvocaat kan dit controleren bij het Centraal testamenten register (CTR).

Geldigheid testament

Als de erfrechtadvocaat weet dat hij beschikt over het laatste testament, beoordeelt hij eerst of het testament geldig is. Hierbij beoordeelt de erfrechtadvocaat de volgende punten:

Voldoet het testament aan de daarvoor geldende vormvereisten?

Voor het opmaken van een testament geldt een aantal vormvereisten. Zo kan een testament slechts worden opgemaakt door één persoon en kan een testament enkel wilsbeschikkingen bevatten. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk een overeenkomst in een testament op te nemen. Een testament wordt vaak opgemaakt bij de notaris en zo vastgelegd in een notariële akte. Een testament kan ook worden vastgelegd in een onderhandse akte. Deze onderhandse akte moet dan bij een notaris worden gedeponeerd. Wordt aan een van deze vormvereisten niet voldaan dan is het testament nietig.

Is de persoon die het testament heeft opgemaakt wilsbekwaam?

Bij de erfrechtadvocaat kan de vraag voorliggen of het testament is opgemaakt door iemand die hiertoe in staat was. Was erflater ten tijde van het opmaken van het testament wel wilsbekwaam? Bij het opmaken van het testament zal de notaris moeten beoordelen of de persoon die zijn testament komt laten opmaken wilsbekwaam is. Dit betekent dat de notaris moet beoordelen of deze persoon zijn eigen beslissingen kan nemen en of deze persoon in staat is de gevolgen van zijn beslissingen te overzien. Als dit niet het geval is, kan de persoon in kwestie geen testament opmaken. Als na het overlijden door bijvoorbeeld de erfgenamen, de legatarissen of legitimarissen wordt getwijfeld over de wilsbekwaamheid van de erflater kunnen zij deze met behulp van een erfrechtadvocaat ter discussie stellen in een gerechtelijke procedure.

Uitleg van het testament

Niet altijd is het testament van de overledene duidelijk. Als het testament voor de erfgenamen, een executeur, een vereffenaar, een legataris of een legitimaris niet duidelijk is, kunnen zij een erfrechtadvocaat inschakelen die hen kan begeleiden in een procedure over de uitleg van het testament. Bij de uitleg van een testament is artikel 4:46 BW van belang. Bij de uitleg van het testament is het van belang onder welke omstandigheden het testament is gemaakt en welke verhoudingen de erflater heeft willen regelen. In de rechtspraak valt op dat testamenten steeds vaker worden uitgelegd. Dit betekent werk aan de winkel voor de erfrechtadvocaat.