Aan inschakeling van een erfrechtadvocaat zijn kosten verbonden. Meestal werkt een erfrechtadvocaat op basis van een uurtarief. De advocaatkosten zijn dan afhankelijk van de tijd die met de behandeling van de erfrechtzaak gemoeid is. Daarnaast kunnen er bijkomende kosten zijn, zoals griffierecht van de rechtbank of deurwaarderskosten. Onder omstandigheden kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van uw erfrechtadvocaat.

Erfrechtadvocaat met toevoeging

Als uw inkomen en vermogen onder bepaalde grenzen blijft, kun u gebruik maken van door de Nederlandse overheid gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel een ‘toevoeging’ genoemd. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op www.rechtsbijstand.nl. Op deze website kunt u de actuele voorwaarden vinden, waar u aan moet voldoen om een erfrechtadvocaat op basis van een toevoeging in te kunnen schakelen. Let wel dat na afloop van de zaak wordt gekeken naar het financieel resultaat van de zaak. U moet alsnog zelf alle kosten van de erfrechtadvocaat betalen als de opbrengst van de zaak hoger is dan de resultaatsgrens. Niet alle erfrechtadvocaten behandelen erfrechtzaken op toevoegingsbasis. Het is dan ook van belang dat u dit vooraf bij uw erfrechtadvocaat navraagt.

Erfrechtadvocaat via rechtsbijstandsverzekering

Als u een particuliere rechtsbijstandsverzekering heeft, worden de kosten van de erfrechtadvocaat mogelijk door uw rechtsbijstandsverzekering vergoed. Het is van belang dat u een erfrechtelijke kwestie zo spoedig mogelijk bij uw verzekeraar meldt en bespreekt of er dekking wordt verleend voor inschakeling van een erfrechtadvocaat. Veel rechtsbijstandsverzekeraars hebben eigen juristen en soms ook advocaten in dienst, die u kunnen ondersteunen bij een erfrechtelijk geschil. U bent echter vaak niet verplicht om voor een juridisch medewerker of advocaat van de rechtsbijstandsverzekeraar te kiezen. Als er sprake is van een juridische of administratieve procedure dan heeft u recht op een vrije advocaatkeuze, zo volgt uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. U kunt dan zelf een erfrechtadvocaat kiezen aan wie de verzekeraar de erfrechtzaak zal uitbesteden.

Kosten erfrechtadvocaat ten laste van de erfenis

In sommige gevallen kunnen de kosten van de erfrechtadvocaat ten laste van de erfenis worden gebracht. Dat is het geval als de advocaatkosten als schulden van de nalatenschap kunnen worden aangemerkt. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als een erfrechtadvocaat namens en in het belang van de nalatenschap tegen een derde procedeert.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.