Zowel in het oude erfrecht voor 1 januari 2003 als in het nieuwe erfrecht na 1 januari 2003 bestaat het kindsdeel. Onder het oude recht is sprake van een ouderlijke boedelverdeling; onder het nieuwe recht valt het kindsdeel onder de wettelijke verdeling. In beide “verdelingen” krijgt de langstlevende ouder of ouder de goederen van de nalatenschap en krijgt u als kind tevens erfgenaam een geldvordering op de langstlevende ouder of de stiefouder. Uw geldvordering hoeft dus niet direct na het overlijden van de langstlevende ouder of stiefouder te worden betaald. Het is zogezegd nog niet opeisbaar. De wet bepaalt wanneer uw kindsdeel opeisbaar is en moet worden uitbetaald. Dat is wanneer de langstlevende overlijdt of failliet wordt verklaard. In een testament kunnen de opeisbaarheidsgronden worden aangevuld, bijvoorbeeld wanneer de langstlevende ouder hertrouwd of in een verzorgingstehuis wordt opgenomen. Hierna besteden we meer aandacht aan het moment van het opeisen van het kindsdeel.

Hebben stiefkinderen ook een kindsdeel?

Stiefkinderen hebben op grond van de wet geen kindsdeel in de erfenis van de stiefouder. Maar de wet biedt de stiefouder wel een mogelijkheid om zijn stiefkinderen te laten delen in de erfenis. De stiefouder kan namelijk wel in zijn of haar testament bepalen dat een stiefkind in de verdeling als eigen kind wordt gezien. Is dat in het testament bepaald, dan heeft het stiefkind recht op een kindsdeel dat net zo groot is als het kindsdeel van het eigen kind.

Een voorbeeld:

Vader heeft uit een eerder huwelijk 2 kinderen. Hij is daarna hertrouwd met een vrouw, die ook 2 kinderen uit een eerder huwelijk had. Vader heeft dus 2 kinderen en 2 stiefkinderen.

Heeft vader geen testament? Dan zijn de vrouw en zijn 2 eigen kinderen zijn erfgenamen en hebben zijn 2 kinderen een kindsdeel van 1/3 van de erfenis. Heeft vader een testament waarin hij bepaalt dat hij zijn 2 stiefkinderen als eigen kinderen in de verdeling van zijn erfenis betrekt? Dan zijn de vrouw, zijn 2 eigen kinderen en zijn 2 stiefkinderen zijn erfgenamen en hebben de kinderen én de stiefkinderen ieder een kindsdeel van 1/5 deel van de erfenis.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.