Ja, de erfgenamen moeten de erfenis samen verdelen

Het antwoord is helder: als er meerdere erfgenamen zijn, dan wordt de erfenis door de erfgenamen samenverdeeld. Een erfgenaam mag niet op eigen houtje de erfenis verdelen; alle erfgenamen moeten het eens zijn over de verdeling. Dat bepaalt de wet.

Ik word buitengesloten bij de verdeling van de nalatenschap

Dat mag niet. Als u erfgenaam bent, dan heeft u het recht om deel te nemen aan de verdeling. Regelen de andere erfgenamen de verdeling van de erfenis zonder u daarbij te betrekken en wordt u daarmee buitengesloten? Dan is de verdeling niet geldig, of in juridische termen: nietig. U kunt daar juridische stappen tegen ondernemen. Bovendien geldt er een wettelijke “straf” als de andere erfgenamen goederen van de erfenis voor u verzwijgen en met opzet voor u verborgen houden.

Er is een executeur

Als er een testament is, waarin een executeur is benoemd en deze heeft de benoeming aanvaard, dan is het afhankelijk van de bevoegdheden van de executeur of deze de erfenis mag verdelen. Is daarover niets opgenomen in het testament? Dan mogen nog steeds alleen de erfgenamen samen de erfenis verdelen. Het kan ook zijn dat in een testament aan de executeur de bevoegdheid wordt gegeven om de erfenis te verdelen. De executeur is dan tevens afwikkelingsbewindvoerder. In dat geval zijn de erfgenamen samen niet meer bevoegd om de erfenis te verdelen, maar mag alleen de executeur-afwikkelingsbewindvoerder (ook wel drie sterren-executeur genoemd) de erfenis verdelen. Dat geldt ook als de executeur-afwikkelingsbewindvoerder een van de erfgenamen is.

Ik ben de enige erfgenaam

Als u de enige erfgenaam bent, dan is er in juridische zin geen sprake van een verdeling van de erfenis. De hele erfenis is dan voor u. Houd u er rekening mee dat eventuele legaten moeten worden uitgekeerd, maar dat staat los van de verdeling.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.