Waarom is de hanleinding erfrechtprocedures kantonrechter in het leven geroepen?

In Nederland zijn er heel veel kantonrechters en er wordt door specialisten erfrecht (onder wie veel erfrechtadvocaten) veel bij de kantonrechter geprocedeerd over nalatenschappen. Er bestond behoefte aan uniformering van erfrechtprocedures bij de kantonrechter. Dit is de reden waarom de Handleiding erfrechtprocedureskantonrechter is gemaakt.

Voor wie is de handleiding erfrechtprocedures kantonrechter bedoeld?

De Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter is enerzijds bedoeld voor de kantonrechter (er staan suggesties in hoe de rechter kan oordelen) en anderzijds voor (wettelijke vertegenwoordigers van) erfgenamen, vereffenaars, executeurs, en juridische professionals, onder wie de notaris en de advocaat erfrecht. Zo wordt bijvoorbeeld beschreven aan welke eisen een verzoekschrift moet voldoen en welke stukken er bij een verzoekschrift aan de kantonrechter meegestuurd moeten worden.

Wat staat er in de handleiding erfrechtprocedures kantonrechter

In de Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter wordt beschreven aan welke eisen een verzoekschrift moet voldoen en welke bijlagen aan de kantonrechter moeten worden toegestuurd. Er wordt verder informatie gegeven over de zitting (de mondelinge behandeling), de griffierechten, het boedelregister, de Erfrechtverordening en de Richtlijnen Vereffening nalatenschappen. Ook zijn er allerlei begripsbepalingen opgenomen.

Het belangrijkste gedeelte van de Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter is de behandeling van allerlei wetsartikelen (uit Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek waarin het erfrecht is beschreven) waarmee de kantonrechter bemoeienis heeft.

Bij de meeste wetstartikelen is een introductie opgenomen, gevolgd door de specifieke eisen waaraan het verzoekschrift moet voldoen, een opsomming van de bijlagen die moeten worden toegestuurd en informatie over het griffierecht en de zitting (wie worden opgeroepen). Verder wordt vermeld welke beslissing de kantonrechter zou kunnen nemen en of hoger beroep tegen die beslissing mogelijk is. Bij sommige artikelen worden aanbevelingen gedaan aan de kantonrechter hoe te beslisssen.

Wordt de hanleiding erfrechtprocedures kantonrechter weleens aangepast?

Op dit moment wordt gewerkt met de Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter versie 8.0 uit februari 2020. GRAAG HIER EEN LINK NAAR DE HANDLEIDING OP ONZE EIGEN WEBSITE, DUS GRAAG DE HANDLEIDING OP ONZE EIGEN SITE ZETTEN. De handleiding wordt aangepast als er nieuwe inzichten zijn of er fouten zijn ontdekt. Ook kunnen aan de handleiding artikelen worden toegevoegd. Bij de laatste grote wijziging van de Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter schreef erfrechtadvocaat Joost Diks hierover een artikel in het vakblad Tijdschrift Erfrecht (J.Th.M. Diks, Procederen bij de kantonrechter in erfrechtzaken: de nieuwe Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter, TE 2018, nr. 3, p. 57-62.).